Sep

5 2015

Bat Mitzvah of Lucinda Siegler

10:00AM - 12:00PM  

Kahal Kadosh Beth Elohim 90 Hasell St.
Charleston, SC
843-723-1090

Contact Natalie Hernandez
NHernandez@kkbe.org

Bat Mitzvah of Lucinda Siegler